Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Taal
27/03/2024
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Lessen voor verrijking

In een handzaam doosje zitten veertig lessuggesties om het hogere orde denken van jonge kinderen te stimuleren, gebaseerd op onder andere de taxonomie van Bloom.

Save the children

Jonge kinderen worden uitgenodigd om op onderzoek te gaan, problemen op te lossen en creatief te denken. Op iedere kaart is een verrijkende activiteit omschreven die de onderwijsprofessional kan uitvoeren en welke benodigdheden daarvoor zijn. De kracht zit in de hulpvragen die de leerkracht kan stellen en de variaties die omschreven zijn per activiteit. De hulpvragen bieden houvast om verdere verdiepingsvragen te stellen in de begeleiding en zijn een heldere vertaling om lagere en hogere orde denkvragen te kunnen stellen in de eigen praktijk.

Veertig vragen voor verrijking Jonge Kind
Annet Jongen, Janneke de Wolf en Lucille Keursten
Prijs: € 26,95

Brechje Verhelle