Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
31/03/2019
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Leren praten met plezier

Deze vertaalde uitgave beschrijft een kindgerichte benadering om vaardigheden op het gebied van sociale, spraak- en taalontwikkeling en beginnende geletterdheid bij (hele) jonge kinderen te bevorderen.

Save the children

Elaine Weitzman en Janice Greenberg Amsterdam: SWP (2018) ISBN: 9789088508134 Prijs: € 57,00

Dit programma is ontwikkeld door The Hanen Centre, een Canadese organisatie die zich wereldwijd inzet om jonge kinderen te begeleiden in de ontwikkeling van de best mogelijke taal- en leesvaardigheden. Dit praktische handboek bestaat uit vier delen die achtereenvolgens het kijken naar communicatie, interacties met alle kinderen, taalverwerving en de weg naar geletterdheid behandelen. Elk deel wordt weer onderverdeeld in verschillende hoofdstukken, waardoor elk onderdeel uitgediept wordt. Handig zijn de verschillende observatieformulieren die aangereikt worden. Dat maakt het boek direct bruikbaar. Wat ook erg ondersteunend kan zijn, zijn de fraaie illustraties die soms heel duidelijk maken waarom je als professional iets wel of juist niet moet zeggen en/of doen. De praktijksituaties die beschreven worden, gaan vaak over zeer jonge kinderen of kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Dat maakt dit boek dan ook uitermate geschikt voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en speciale scholen.