Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
30/12/2020
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Informatie & technieken

De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt bij elk kind anders, maar wat als de ontwikkeling achterblijft?

Save the children

Het psychodiagnostisch onderzoek kan een middel zijn om de problematiek in kaart te brengen. In het geval van jonge kinderen is dit echter niet eenvoudig. De psychodiagnosticus dient specifieke kennis en vaardigheden te bezitten om met deze kinderen te kunnen werken. Deze uitgave beschrijft wat er komt kijken bij een dergelijke diagnostiek en mag dan ook gezien worden als een handleiding voor de uitvoering ervan. Denk hierbij aan gedragsobservaties, diagnostische interviews, testafnames en gesprekken met ouders. Daarnaast worden er verschillende ontwikkelingsdomeinen uitvoerig besproken, zowel de gangbare ontwikkeling als mogelijke ontwikkelingsstoornissen.

Psychodiagnostiek: van nul tot zes jaar
Petra Hurks, Matty van der Meulen, Selma Ruiter & Jos Hendriksen (red.)
Prijs: € 32,95