Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Kunst & Cultuur
01/02/2023
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Grote denkers over opvoeden

In deze bundel houden de auteurs een pleidooi voor kennisname van ideeën van enkele grondleggers in de pedagogiek en ze te begrijpen vanuit de historische context waarin ze zijn ontstaan.

Save the children

Wat waren hun opvattingen, wat was hun invloed en wat kunnen we van ze leren? Kennis van het verleden kan het heden begrijpelijker maken. Door het vergroten van kennis over de voorgangers van de pedagogiek kan je hedendaagse gebeurtenissen in een breder perspectief plaatsen. Iedere bijdrage start met een beknopte samenvatting en eindigt met een aantal vragen voor verdieping of om de vertaalslag te kunnen maken van de betekenis van de theorie naar de eigen praktijk.

Grondleggers van de pedagogie(k)
Jan Bekker, Hans de Deckere, Willemieke de Jong et al.
Prijs: € 26,50