Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
18/10/2023
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Denk vanuit krachtbronnen

Oplossingsgericht denken en werken is een grondhouding, een manier van kijken naar en denken over mensen en processen in het onderwijs.

Save the children

Denk vanuit mogelijkheden die elk mens heeft. Het boek is prettig leesbaar en de theorie en de praktijk zijn verweven met elkaar. De vele uitgeschreven dialogen en uitgewerkte casussen zijn verhelderend en illustreren wat de schrijver wil benadrukken of uitleggen. Het biedt een oplossingsgerichte gereedschapskist aan, vol met inzichten, theoretische beschouwingen, praktijkvoorbeelden en technieken. Zo wordt er stilgestaan bij de iconische schaal- en wondervraag, leer je de oplossingsgerichte taal te spreken of leer je de zevenstappendans van de onderwijsprofessional. Het benadrukt het oplossingsgerichte gedachtegoed en maakt een prachtige vertaalslag naar de onderwijspraktijk. Een aanrader!

Oplossingsgericht werken voor de klas
Louis Cauffman
Prijs: € 27,95