Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
04/09/2023
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Brechje Verhelle

Alles over ADHD 2.0

In het eerste gedeelte van het boek wordt de theorie uitgelegd, gebaseerd op recente vakliteratuur, zodat je meer te weten komt over de achtergrond van het zichtbare gedrag bij ADHD.

Save the children

Hierbij wordt ook gekeken naar de invloed van het samengaan van ADHD met andere stoornissen. Op de vraag ‘Wat kun je doen in de klas?’ wordt in het tweede gedeelte van het boek ingegaan. Er worden praktische handvaten gegeven om kinderen met ADHD te helpen in de klas. Hierbij staat jouw houding en handelen van de leerkracht centraal. Contact maken, stilstaan bij overgangsmomenten en heldere gedragsverwachtingen uitspreken, zijn interventies die hierbij kunnen ondersteunen.

ADHD in de klas
Anton Horeweg
Prijs: € 25,99