Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
28/09/2021
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Alles over actief leren

Actief leren is gebaseerd is op het sociaal-constructivisme en zelfsturing en samenwerking zijn dan ook belangrijke pijlers binnen deze leertheorie.

Save the children

Om deze vaardigheden te ontwikkelen, is veel begeleiding van de leerkracht nodig. In de tweede druk van deze uitgave wordt uitgelegd hoe leerlingen kunnen worden aangezet tot actief leren. Wat vraagt dat aan voorbereiding? Hoe kan het in de verschillende vakgebieden aangeboden worden? Welke werkvormen zijn er? Kortom, een uitgebreid en duidelijk handboek over de theorie en praktijk van het actief leren. Elk hoofdstuk begint met een aantal leerdoelen en eindigt met een samenvatting. Op de site is tevens aanvullende informatie en beeldmateriaal te vinden.

Begeleiden van actief leren
Linda van den Bergh & Anje Ros
Prijs: € 26,95