Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Logo categorie
Sociaal-Emotioneel
20/12/2021
Leestijd 1 minuut
Geschreven door Nicole van Amels...

Afgestemd begeleiden

De benaming ‘neurospeciale kinderen’ kent de auteur toe aan kinderen, met of zonder diagnose, die een eigen stijl van voelen, doen, denken en leren hebben en die botst met het reguliere doen, denken en leren.

Save the children

Denk aan kinderen met ASS, AD(H)D en DCD. Hun prikkelverwerking en lichaamsgevoel is verstoord, wat van invloed is op de ontwikkeling van de executieve functies. Dit boek is opgebouwd rond het PADEN-model (Prikkelverwerking, Attitude, Dyspraxie, Executieve functies bij Neurospeciale kinderen). Elk hoofdstuk behandelt een onderdeel, met een observatielijst. Daarnaast wordt er steeds aandacht besteed aan ‘Wat kun je doen?’ In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op een aanpak met behulp van de tien bouwstenen die de auteur heeft uitgewerkt.

Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden
Anneke Groot
Prijs: € 28,50