Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 1 - September 2023

31/08/2023

Ontwikkeling als fundament

Professionals kunnen kinderen pas echt goed begeleiden als zij weten op welke manier kinderen zich ontwikkelen (Galema-Koolen, 2008). Kennis hebben van ontwikkelingspsychologie ...

Lees meer
Created with Sketch.
31/08/2023

Fysieke ontwikkeling in beeld

Kinderen maken een ontwikkeling door op verschillende vlakken, zowel op fysiek, sociaal-emotioneel als cognitief gebied. In dit artikel gaan we nader in op de fysieke ontwikkeli...

Lees meer
Created with Sketch.
04/09/2023

Belang van bewegingsontwikkeling

Bewegen speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen. Het verwerven van bewegingsvaardigheden is fundamenteel vanwege de brede impact ervan op alle aspecten van de ...

Lees meer
Created with Sketch.
04/09/2023

Sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren

Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind gaat het om de ontwikkeling van het gevoelsleven en de persoonlijkheid...

Lees meer
Created with Sketch.
31/08/2023

Woorden als DNA van taal

Het belang van taal kan je nooit overschatten. Taal is niet alleen het startpunt om te kunnen communiceren. Taal is het mi...

Lees meer
Created with Sketch.
04/09/2023

Aan de slag met … touw!

In deze vernieuwde 'Aan de slag!’ laten we verschillende materialen spreken. Wat kun je met het materiaal doen, waarom zou...

Lees meer
Created with Sketch.
04/09/2023

Iedereen mag er zijn!

Gelukkig nieuw schooljaar voor iedereen! Na een mooie zomervakantie starten we allemaal weer met een nieuwe groep. Dit gee...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
31/08/2023
Aleid Truijens

Eraan toe zijn

‘Waarom staat die meneer in de rook?’, vroeg de zesjarige. ‘Is er brand bij hem?’ Ze keek naar een affiche van de film 'Op...

Lees meer
Created with Sketch.
04/09/2023

Maak een goede groep

Dit handzame basisboek geeft inzichten in de verschillende fasen van groepsvorming.

Lees meer
Created with Sketch.
04/09/2023

Alles over ADHD 2.0

In het eerste gedeelte van het boek wordt de theorie uitgelegd, gebaseerd op recente vakliteratuur, zodat je meer te weten...

Lees meer
Created with Sketch.
04/09/2023

Zorgcoördinator in beeld

De leerkracht is de spilfiguur van zorg en leren van de kinderen in zijn of haar groep.

Lees meer
Created with Sketch.