Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 2 - Oktober 2022

26/09/2022

Van toets naar observatiesysteem

Met het vervallen van kleutertoetsen per augustus 2022 komen observatievolgsystemen nadrukkelijk in beeld. Wat is het doel en het belang van het volgen van die ontwikkeling? Hoe...

Lees meer
Created with Sketch.
26/09/2022

Reken op prentenboeken!

Prentenboeken nodigen uit om met kinderen in interactie te gaan over de inhouden die ze zien of horen tijdens het voorlezen, en kunnen dus ook wiskundige interactie op gang bren...

Lees meer
Created with Sketch.
26/09/2022

De lezende kleuter

Vijf procent van de kinderen kan al lezen voordat ze naar school gaan of pikken het lezen heel snel op in groep 1 of 2. Zonder leesinstructie hebben ze het zich eigen gemaakt. H...

Lees meer
Created with Sketch.
26/09/2022

Spel en instructie als dagelijks brood

Hoe behoud je ruimte voor spelbegeleiding, benut je instructiemomenten zo efficiënt mogelijk en integreer je beide in een ...

Lees meer
Created with Sketch.
26/09/2022

Voorkomen van Early Life Stress

Early Life Stress gaat om chronische of frequent voorkomende stress tijdens het hele opgroeien van een kind. De eerste dui...

Lees meer
Created with Sketch.
26/09/2022

Aan de slag!: Maak een herfsthanger

Langzaamaan verandert de natuur om ons heen. In het najaar kunnen we niet om de herfst heen: de wereld buiten verandert in...

Lees meer
Created with Sketch.
26/09/2022

Gi-Ga-Groen!

Het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar is: ‘Gi-Ga-Groen!’ Twee essentiële behoeften komen hierbij samen: boeken en...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
26/09/2022
Aleid Truijens

Kleutertoetsen: nee

Gelukkig, de kleutertoetsen zijn afgeschaft! Ze waren al niet meer verplicht, maar nu zijn ze uit de leerlingvolgsystemen ...

Lees meer
Created with Sketch.
26/09/2022

Integreer rekenen in spel

Deze uitgave, bewerkt en vertaald in het Nederlands, is een zeer handig naslagwerk voor rekenactiviteiten voor jonge kinde...

Lees meer
Created with Sketch.
26/09/2022

Aanpak Pistoia uitgediept

De pedagogie van de Italiaanse stad Pistoia is een inspirerende aanpak.

Lees meer
Created with Sketch.
26/09/2022

Pleidooi voor buitenspelen

Het informele buitenspelen waarbij kinderen vrij en uit het zicht spelen staat onder druk.

Lees meer
Created with Sketch.