Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 10 - Juni 2024

23/05/2024

Groep 3: werken aan woordenschat

In groep 3 maken kinderen een enorme stap in hun taalontwikkeling. Ze leren lezen en worden mondeling steeds taalvaardiger. Hierbij is woordenschatontwikkeling van essentieel be...

Lees meer
Created with Sketch.
23/05/2024

Een ‘krachtige rekenomgeving’

In het eerste artikel uit de serie ‘Rekenen zit overal!’ in HJK 9 spraken we over de manieren waarop het jonge kind zich wiskundig ontwikkelt. We zoomen nu in op de krachtige om...

Lees meer
Created with Sketch.
23/05/2024

Vanuit thuis werken aan taal

De aanpak Thuis in Taal helpt leerkrachten bij het samenwerken met ouders aan de taalontwikkeling van hun jonge kind (Van der Pluijm, 2020). Lees hoe je - naast de aanpak op sch...

Lees meer
Created with Sketch.
23/05/2024

Sociale interactie bevorderen

Jonge kinderen ontdekken de wereld al spelend. Voor kleuters die zich niet vanzelfsprekend ontwikkelen, is spelen echter g...

Lees meer
Created with Sketch.
23/05/2024

Verslag Congres Jonge kind

Op woensdag 10 april was daar alweer de zevende editie van het congres Jonge kind. Dit jaar was het thema: ‘Samen bouwen a...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
29/05/2024
Aleid Truijens

Ketel met taal

Het allereerste woord dat de meeste Nederlandse kinderen volgens taalonderzoekers gebruiken is niet ‘mama’, zoals zichzelf...

Lees meer
Created with Sketch.
29/05/2024

Aan de slag met…. modder!

In de reeks ‘Aan de slag!’ laten we verschillende materialen spreken. Wat kun je met het materiaal doen, waarom zou je het...

Lees meer
Created with Sketch.
29/05/2024

Wat is dat nu weer?

Deze vier prentenboeken gaan over verrassende mysterieuze dingen. Dingen waarvan je niet weet wat het is of wat erin zit. ...

Lees meer
Created with Sketch.
29/05/2024

Effectieve schrijfdidactiek

Schrijven heeft een sterke connectie met lezen en is belangrijk voor het opbouwen van inhoudelijke kennis. Dit boek staat ...

Lees meer
Created with Sketch.
29/05/2024

Begrijpend luisteren

Op basis van wetenschappelijke inzichten wordt de lezer meegenomen in effectief onderwijs in tekstbegrip.

Lees meer
Created with Sketch.
29/05/2024

Blije, behulpzame kinderen

Dit hartverwarmende boek nodigt de lezer uit om de eigen kijk op opvoeden te verbreden en de universele waarden, tradities...

Lees meer
Created with Sketch.