Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Save the children

Nummer 5 - Januari 2024

12/12/2023

Als ze maar gelukkig zijn

Natuurlijk is het belangrijk dat kinderen leren lezen en rekenen, maar een voorwaarde daarvoor is dat kinderen lekker in hun vel zitten en met plezier naar school gaan. Wat draa...

Lees meer
Created with Sketch.
12/12/2023

Welk kindvolgsysteem kies jij?

Er zijn verschillende observatie-instrumenten op de markt die allemaal als doel hebben om de ontwikkeling van peuters en kleuters te volgen en te registreren. In de praktijk is ...

Lees meer
Created with Sketch.
13/12/2023

Een kijkje in Casimir en de Globetrotter

In deze serie koppelen de auteurs theorie over verschillende onderwijsconcepten en ideeën van onderwijspedagogen aan het praktisch en didactisch handelen van leerkrachten in de ...

Lees meer
Created with Sketch.
13/12/2023

Dieper graven in de tekst

Close Reading wordt in de groepen 1/2 ingezet bij het werken met (prenten)boeken en verhalen om te werken aan tekstbegrip,...

Lees meer
Created with Sketch.
13/12/2023

Vergeet niet samen buiten te spelen!

Buitenspelen is belangrijk voor gezinnen. Dat is een prachtig onderwerp om te bespreken tijdens ouder-leerkrachtgesprekken...

Lees meer
Created with Sketch.
13/12/2023

Aan de slag met … glazen potten

In de reeks ‘Aan de slag!’ laten we verschillende materialen spreken. Wat kun je met het materiaal doen, waarom zou je het...

Lees meer
Created with Sketch.
13/12/2023

Nationale Voorleesdagen 2024

Gelukkig voorleesjaar allemaal! Om het jaar goed te beginnen, starten we deze maand met de Nationale Voorleesdagen van 24 ...

Lees meer
Created with Sketch.
Aleid Truijens
13/12/2023
Aleid Truijens

Groot geluk

‘Als ze maar gelukkig zijn’, het is de mantra van veel ouders. Dat klinkt als een bescheiden minimumeis. ‘Nee, schatje, je...

Lees meer
Created with Sketch.
13/12/2023

Vragen van ouders

Dit boek biedt informatie om het leren en ontwikkelen van kinderen te ondersteunen.

Lees meer
Created with Sketch.
13/12/2023

De JASPER-methode

Dit boek beschrijft de methode JASPER. De zes letters staan voor Joint Attention, Symbolic Play, Engagement and Regulation.

Lees meer
Created with Sketch.
13/12/2023

Goede basis leggen

Binnen de antroposofie zijn de eerste zeven jaar cruciaal voor het leggen van een goede basis voor het hele verdere leven ...

Lees meer
Created with Sketch.