Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Lezersactie: win 'Het kleurenmonster gaat naar school'!

School, wat is dat voor iets? Het kleurenmonster is een beetje zenuwachtig, want hij gaat voor het eerst naar school. Maar hij heeft geen idee wat een school inhoudt. Wees maar niet bang, monster! Er wachten daar nieuwe avonturen op je, en je zult veel nieuwe vrienden maken. Ga met het kleurenmonster mee naar school en ontdek wat hij meemaakt.

Op elke spread is het monster anders gekleurd, zodat de leerkracht en de kinderen samen de kleuren kunnen benoemen om te achterhalen wat het monster voelt. Zo is het monster geel (blij), rood (boos) groen (kalm), zwart (bang) of blauw (verdrietig). Handig voor de nieuwste kleuters in je klas! Zo kunnen zij een goede start maken op school.

We geven er tien weg!
Kans maken op één van de tien exemplaren? Vul vóór 29 oktober 2019 onderstaand formulier in.