Profile

HJK draait om de wereld van het jonge kind

Lezersactie: win 'Met rekenogen bekeken'!

Prentenboeken verdienen een prominente plaats in het rekenonderwijs aan jonge kinderen. Ze stellen je in staat jonge kinderen in aansprekende contexten doelgerichte rekenactiviteiten aan te bieden. In Met rekenogen bekeken vind je beschrijvingen van verrassende rekenactiviteiten bij 45 prentenboeken. De rekenactiviteiten zijn evenredig verdeeld over de domeinen tellen en getalbegrip, meten en meetkunde.

Met rekenogen bekeken is het vervolg op Met rekenogen gelezen. Beide boeken hebben dezelfde insteek, maar overlappen elkaar inhoudelijk niet. Ook in dit boek bieden de beschrijvingen van de rekenactiviteiten je veel ruimte om ze vanuit je eigen vakmanschap in te vullen. Alle rekenactiviteiten kun je met eenvoudige, beschikbare materialen realiseren. Dit boek is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 tot en met 4 in het (speciaal) basisonderwijs. Tevens is dit rekenboek geschikt voor pabostudenten en -docenten.

We geven er vijf weg!
Kans maken op één van de vijf exemplaren? Vul vóór 10 januari 2023 onderstaand formulier in.