Yvette Mauritsz
Rubriekauteur PrentenboekIndruk

Yvette Maurtisz is met ingang van schooljaar 2017/2018 rubriekauteur van HJK en zij verzorgt samen met Kim Bongers deze rubriek. Zij wisselen elkaar af. Yvette Mauritsz is verbonden aan Stichting Xpect Primair. Ze heeft ruim zestien jaar ervaring als kleuterleerkracht.