LKCA-2466Melissa de Vreede
Netwerklid

Melissa de Vreede is specialist cultuureducatie bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) (www.lkca.nl) en heeft veel contact met scholen en met culturele instellingen. Musea, theater- en dansgroepen, orkesten en podia ontwikkelen mooie inspirerende programma’s bestemd voor kinderen binnen of buiten school. Deelname aan kunst en cultuur, vindt Melissa, kan niet alleen zorgen voor een verrassende ervaring maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van tal van vaardigheden zowel op sociaal vlak als cognitief. Ieder kind heeft recht op kunstontmoetingen en je kan daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom levert Melissa graag artikelen aan voor de rubriek Kunst & Cultuur.