Mariska Beenhakker
Netwerklid

Na haar opleidingen aan het CIOS in Goes en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding is Mariska Beenhakker (1969) werkzaam binnen verschillende vormen van bewegingsonderwijs. Mariska is oprichter en mede-eigenaar van Thema, spelen met gedrag.

Naast de gymzaal heeft zij van verschillende grootschalige bewegingsprojecten ook de andere kant gezien. Binnen de projecten ‘Jeugd in Beweging’ in de provincie Zeeland en ‘Lekker Fit!’ in de gemeente Rotterdam was zij als projectleider in de voorwaardenscheppende sfeer actief.

Als coördinator was zij gesprekspartner van directies van basisscholen om het project zowel op inhoud als uitvoering aan te sturen. Binnen het projectleiderschap fungeerde zij als aanjager, organisator, planner, begeleider en voorlichter richting schoolteams en vakleerkrachten bewegingsonderwijs.