Hans Bakker
Netwerklid

Hans Bakker is onderwijspedagoog aan de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede en schreef een proefschrift over expansief leren van een schoolorganisatie: hoe kunnen deelnemers aan een organisatie uit hun comfortzone komen, grenzen overgaan en grenzen verleggen? Hij gaat met basisschool De Hoeksteen in Nijkerk onderzoek doen naar de verhalen van lerenden: lerende leerlingen, lerende leerkrachten en lerende scholen.

Hans werkte na de pabo in het basisonderwijs en studeerde in de avonduren Nederlands, Onderwijskunde, Pedagogiek en Communicatiewetenschappen. Hij is na de basisschool naar het hbo overgestapt bij de opleiding Journalistiek & Communicatie en is vervolgens bij de opleiding Leraar Basisonderwijs gaan werken. Daarnaast geeft hij les in de masteropleiding Leren & Innoveren en is ook bij de master Educational Leadership betrokken geweest.