Anneke Noteboom
Netwerklid

Anneke Noteboom is leerplanontwikkelaar voor het primair onderwijs. Haar aandachtsgebieden zijn het vakgebied rekenen-wiskunde en onderwijskundige vraagstukken. Zij is inhoudelijk betrokken bij de concretisering en implementatie van de referentieniveaus/opbrengstgericht werken voor het vakgebied rekenen, de opleiding tot rekenspecialist en activiteiten rond nascholing in samenwerking met onderwijsadviseurs. Daarnaast houdt ze zich bezig met ontwikkelingen rond vve.