Verwacht in HJK

In het volgende nummer lees je meer over:

Genderbewuste bril opzettenp.34_Verwacht_HJK januari 2018_Kinderen
Bewust zijn van het aspect ‘gender’ biedt kansen om kinderen te laten groeien in alle facetten en interesses. Kinderen krijgen zelfvertrouwen als ze mogen zijn wie ze zijn, mogen spelen met waar ze mee willen spelen, en als ze hun persoonlijke expressiviteit mogen ontwikkelen.

Maak gesprekken taalrijk
Taal is de basis om te communiceren en te leren. Professionals gebruiken dan ook veel taal als zij in allerlei situaties in gesprek zijn met jonge kinderen. Deze gesprekken zijn echter lang niet altijd taalrijk genoeg. Hoe maak je gesprekssituaties met kleuters en peuters nu taalrijker?

Rekensterke kleuters uitdagen 
Hoe daag je rekensterke kleuters uit tijdens rekenactiviteiten? Dit is een complexe vraag die veel leerkrachten aan zichzelf stellen. Ontdek hoe juf Lisa, leerkracht van groep 1/2, een beredeneerd aanbod creëert voor haar rekensterke kleuters en welke onderbouwing ze benut.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het jonge kind? Neem dan nu een abonnement op HJK!