Vroege aandacht voor taal

De TorelaarBegin dit kalenderjaar verscheen bij het Expertisecentrum Nederlands het Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2 (Van Druenen, Scheltinga, Wentink, & Verhoeven, 2017). De keuze voor een nieuwe titel ten opzichte van de vorige uitgave, die als titel had Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 1 en 2 (Wentink, Verhoeven, & Van Druenen, 2010), maakt nieuwsgierig. Welke veranderingen heeft het protocol ondergaan in inhoud en opzet? Over het belang van vroege aandacht voor taal.

Het ‘oude’ protocol uit 2010 richtte zich vooral op ‘vroegtijdige signalering en effectieve begeleiding van kleuters die achterblijven in hun ontwikkeling van beginnende geletterdheid’. Het nieuwe boek uit 2017 heeft een bredere focus: ‘het belang van vroege aandacht voor taal in brede zin ten behoeve van preventie van leesproblemen in groep 3’. Vooral deze veranderde, brede focus op taalontwikkeling vraagt om een nadere analyse.

Van theorie naar praktijk
De inleiding van het onlangs verschenen protocol schetst de verschillende opvattingen in het Nederlandse onderwijs aan jonge kinderen. De auteurs hanteren het onderbouwde standpunt dat in een optimale situatie spelenderwijs en betekenisvol leren samengaan met gerichte en doelbewuste aandacht voor taal. En deze doelbewuste aandacht gaat hand in hand met signalering en begeleiding van kleuters die zich minder gemakkelijk ontwikkelen. Het thema ‘mondelinge taal en geletterdheid’ vormt de rode draad van de zeven hoofdstukken. Achtereenvolgens worden theoretische achtergronden, leerkrachthandelen, monitoring en signalering, extra impuls, een rijke taalomgeving, ouderbetrokkenheid en de overdracht naar groep 3 uitgewerkt. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een checklist voor de leerkracht. In het vervolg van dit artikel volgt per hoofdstuk een korte analyse. De inhoud van de publicatie wordt van meer theoretisch steeds praktischer.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.