Verrijking door gezamenlijke studie

pp.22-25_Van Oers_HJK mei 2018_Spelen HROnderwijs vraagt voortdurende vernieuwing als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook als gevolg van nieuwe inzichten. Enerzijds kunnen nieuwe inzichten leiden tot sterkere legitimering van wat we al doen, anderzijds kunnen zij ook leiden tot verandering van de praktijken in de groep. Voor opvoeders die met jonge kinderen werken, is het van belang om geregeld (samen) na te denken over hun praktijken en over hoe die verbeterd en onderbouwd kunnen worden met nieuwe theoretische inzichten en onderzoeksuitkomsten.

Gezamenlijke reflectie op vernieuwingen zouden we een van de 21e eeuwse vaardigheden van pedagogisch medewerkers kunnen noemen. Dat betekent ook weer niet dat we de rust van routines of een vertrouwde aanpak altijd moeten laten varen en elke dag op zoek moeten naar hoe het anders kan. Soms krijgen we uit de literatuur toch ook nieuwe ideeën aangereikt die de moeite van het proberen waard zijn. Soms ook ondersteunen ze de visie van de school of speelzaal, en geven de pedagogisch medewerkers een steun in de rug in de uitleg van hun visie aan ouders of beleidsmakers. In de praktijk worstelen velen met problemen zoals de inzet van spel en de rol van instructie, hoe om te gaan met culturele diversiteit in de groep? Zit er misschien nog meer in de visie van Fröbel, Malaguzzi of Montessori dan we tot nu toe dachten? Wat betekent het breinonderzoek nu voor mijn praktijk? En wat wil die onderzoeker nu eigenlijk precies van je en waarom pakt hij het onderzoek zo aan?

Handboek
Voor het bepalen van een standpunt in deze en andere praktische en theoretische kwesties, is het van belang om literatuur bij te houden en samen te bespreken. In het recent verschenen tweedelige International Handbook of Early Childhood Education (Fleer & Van Oers, 2017) wordt een veelzijdige verzameling beschrijvingen gepresenteerd van theorieën en praktijken in het domein van het jonge kind, met hoofdstukken van auteurs uit eerste-, tweede- en derdewereldlanden. Alles bij elkaar geven de hoofdstukken een gigantische diversiteit aan denkbeelden weer, die door reflecties van de editors Marilyn Fleer (Monash University, Melbourne) en Bert van Oers (Vrije Universiteit Amsterdam) geïntegreerd worden om belangrijke trends in de diversiteit zichtbaar te maken. Enkele van die trends worden hieronder beschreven. Dit artikel wil lezers een handreiking geven om zich daarin te oriënteren en er eventueel ook thema’s uit te pakken voor een teambespreking.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.