Planten en gezond binnenklimaat

pp.22-23_Minderhoud en Vietor_HJK juni 2017_ZaadjesIedereen die een klaslokaal vol kinderen binnenkomt herkent het wel: er hangt een bedompte lucht, de kinderen vertonen ongeconcentreerd of druk gedrag en worden sneller moe. Een ongezond binnenklimaat en te hoge CO2-waarden zijn hier vaak de oorzaak van. Door het plaatsen van enkele luchtzuiverende kamerplanten kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan gezonde lucht en een inspirerend binnenmilieu.

Groene speelplaatsen zijn ‘hot’ en scheppen voor kinderen een gezonde en speelse omgeving van het schoolgebouw. Weinig scholen maken ook binnen hun schoolgebouw gebruik van de gezondheids- en ontwikkelingsbevorderende werking van groen en planten. Gelukkig is er steeds meer kennis beschikbaar om het binnenklimaat op scholen te optimaliseren en de rol die planten daarin kunnen spelen. Daarnaast zijn planten en de zorg ervoor heel goed te integreren in het onderwijsaanbod.

Gezonde buitenruimte
Een groene speelplaats rond de school biedt kansen om kinderen in de frisse buitenlucht regelmatig in contact te brengen met de natuur. Margriet Hofstee, operationeel directeur van Kinderopvang Zonnekinderen in de provincie Gelderland, is een pleitbezorgster van het integreren van natuur in de visie en het (pedagogisch) beleid. Over het binnenplaatsen van groen maakt Hofstee zich echter zorgen over de regelgeving: ‘Vanzelfsprekend is een gezond binnenklimaat voor ons een issue. Helaas is het een feit dat de strenge regelgeving rond veiligheid en gezondheid de aanwezigheid van planten in de binnenruimte niet eenvoudig toelaat.’ Hofstee geeft aan dat ze, in het verleden, door de GGD zijn aangesproken op planten die binnen stonden op twee punten: de mate van giftigheid van de planten en de eisen voor specifiek onderhoud. Je kunt hier als volgt rekening mee houden: op internet is goed te vinden of een specifieke plant giftig is of niet. Zo is de Drakenbloedboom niet giftig voor mensen, maar wel voor honden en katten. Daarnaast is het, vanuit pedagogisch oogpunt, goed om kinderen te leren niet zomaar allerlei planten en dergelijke in hun mond te stoppen en hun handen te wassen als ze met planten bezig zijn geweest.

Ook OBS Harlekijn in Venlo-Blerick heeft sinds enkele jaren een ruime, groene ruimte in gebruik voor de leerlingen en de kinderen uit de buurt. Dit jaar onderzoekt directeur Myra Leenen met haar team de mogelijkheden om de groene buitenruimte extra in te zetten voor kinderen met bewegingsonrust, veroorzaakt door onder- of overprikkeling. ‘In de school doen we niet actief iets met planten. Wel staat op dit moment bij een van de leerkrachten een plant in de klas die hij ‘voor de gezelligheid’ heeft neergezet’, aldus Leenen.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.