Op de schouders van … Fröbel

pp.16-19_Westerman_HJK maart 2018_Spelen‘If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants’ (Isaac Newton, 1676). Wanneer je de traditie kent waarin je staat, zie je meer. Dit geldt ook voor professionals die met het jonge kind werken. Op welke onderwijstheorieën berust jouw werk? Aan welke pedagogen ben jij schatplichtig? Op wiens schouders sta jij? In deze serie geven we je de woorden om je werk van vandaag te kunnen beargumenteren. Deze keer: Friedrich Fröbel.

Knutselen. Prutsen. Doelloos dingen doen. Op een niet vakkundige wijze dingen maken’. Volgens Google ziet 88 procent van de Nederlandse bevolking dat als de betekenis van het werkwoord ‘fröbelen’. ‘Fröbelen in de vakantieweek’ luidde dan ook de kop boven een foto van kinderen in een buurtkrant. Zagende, snijdende en schurende kinderen. Volgens de begeleidende tekst werden de kinderen ‘bekendgemaakt met de beginselen van het werken met wilgentakken die ze mee naar huis mochten nemen’. Dat is meer dan ‘prutsen’. Toch is dat laatste voor de meeste Nederlanders de betekenis van ‘fröbelen’. In 1952, toen we in ons land na een discussie van bijna honderd jaar een Wet op het kleuteronderwijs kregen, was dat anders. Toen omschreef Van Dale ‘fröbelen’ als: ‘jonge kinderen met spelen die het verstand ontwikkelen, bezighouden volgens de beginselen van Fröbel, een Duits pedagoog’.

De eerste speelgave
Hoewel Fröbel nadacht over onderwijs voor kinderen tot veertien jaar werd hij vooral bekend door wat hij over de jongsten schreef. Het onderwijs aan hen diende volgens hem te beginnen met het vestigen van aandacht op regelmatigheden ontleend aan de wereld van de kristallen. Daarbij was de ‘bol het uitgangpunt en oorsprong van alle vormen’. Vanuit de bol of bal zag hij alle andere vormen voortkomen. Het Duitse woord ‘Ball’ ontleedde hij als ‘Bild vom Allen’. De eerste speelgave die hij ontwikkelde was dan ook een serie van zes wollen ballen in de kleuren van de regenboog. Daarmee spelend leerden de kinderen begrippen als: ‘op en neer, heen en weer’, de zes hoofdkleuren, en de kleuren van de regenboog. Na de ballen kwam de tweede speelgave: een bal, een kubus en een houten cilinder.

Vanuit Fröbels theorie presenteren bal en kubus de tegenstelling beweging en rust. En de cilinder vormt de overgang tussen bal en kubus, omdat die zowel kan rollen als stilliggen en overeind staan. Zo ontwikkelden Fröbel en zijn volgelingen allerlei speelgaven om jonge kinderen mogelijkheden te bieden voor aanschouwing, begripsontwikkeling, zelfwerkzaamheid, stimulering van de fantasie en kunstzinnige ontwikkeling. Daarbij legden ze voor leerkrachten uit hoe en waarom de speelgaven gebruikt dienden te worden. Zo noteerde een eeuw geleden een kleuterleidster in opleiding in haar schoolschrift: ‘De eerste gaven: wollen ballen in een houten doos. Deze speelgave heeft Fröbel niet willekeurig genomen, maar hij had er zijn bedoeling mee.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.