Lerend spelen doe je samen

pp.28-31_Felt & Schonewille_HJK maart 2018_BewakenTegen kinderen zeggen we vaak: ‘Samen spelen, samen delen!’ Als we dit zo belangrijk vinden, waarom zetten we dat niet breder in bij de kinderopvang en op school? Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Hoe maak je de stap van ‘leuk’ spelen naar lerend spel in de praktijk? Het thema van de Startblokkenconferentie 2017, dat georganiseerd werd op 22 november 2017, was ‘Lerend spelen doe je samen!’ We laten aan de hand van deze conferentie zien dat lerend spel vragen beantwoordt, maar ook oproept.

‘We zijn niet aan het spelen, we doen een spelletje!’, aldus Bert van Oers wanneer hij de eerste lezing van de dag begint. Van Oers, emeritus hoogleraar cultuurhistorische onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, vertelt over een verjaardag waar kinderen aan het spelen waren. Het antwoord van de kinderen op de vraag ‘Wat zijn jullie aan het spelen?’ spreekt voor zich. Spelen is geen spelletje en spelen is al helemaal geen kinderspel. Maar wat kun je hiermee in de groep? Is spelen niet alleen voor in de pauze? En wat is de relatie tussen spelen en leren? Als benoemd bij één van de workshops, ‘Werken met ontwikkelverhalen’: leren is niet alleen de rechte weg tussen leerdoel en leerrendement, maar misschien wel meer de kronkelweg er tussendoor. Geïnspireerd door een bezoek aan de zevende landelijke conferentie van Startblokken (zie het kader ‘Startblokken’ hieronder voor meer informatie over Startblokken van Basisontwikkeling) betogen we dat lerend spelen met hoogwaardige interactie een verrijking is voor alle lagen van het onderwijs én daarbuiten.

Waarom lerend spelen?
Om deze vraag te beantwoorden reflecteren we eerst op de beperkingen van onderwijs gericht op passieve kennisoverdracht. Hiervoor vragen we ons in eerste instantie af wat de doelen van onderwijs zijn. We gaan hierbij uit van de definitie van Biesta (2015), bijzonder hoogleraar onderwijs aan de Brunel Universiteit te Londen: goed onderwijs omvat kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Zonder te diep in te gaan op deze relatief complexe begrippen, omvat kwalificatie de kennis, vaardigheden en houdingen die kinderen nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij. Bij socialisatie zoeken kinderen een eigen plek in de wereld en worden ze ingeleid in bestaande tradities en culturen. Subjectificatie, als laatste, omvat niet alleen het vormen van een eigen identiteit, maar ook het kritisch bevragen hiervan. Biesta (2015) benoemd hiernaast dat de toename van ‘meetbaarheid’ in het onderwijs een nadruk op kwalificatie veroorzaakt, waardoor de oorspronkelijke balans tussen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie verstoord dreigt te raken. Hiernaast is, als benoemd door Arendt (1994), de toekomst open en onzeker. Om kinderen hierop voor te bereiden, is niet alleen kennis benodigd. Het inleiden in de bestaande cultuur en het aanleren van creatief denken is hierbij eveneens noodzakelijk. Hoewel Biesta en Arendt laten zien dat alleen kennisoverdracht onvoldoende aan de doelen van goed onderwijs beantwoordt, is het ‘hoe’ nog onduidelijk. Lerend spelen, als benoemd in de lezing van Van Oers, biedt uitkomst.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.