Hoe creëer je ouderbetrokkenheid?

pp.28-30_Blaak_HJK december 2017_Ouderkamer 2Het ondersteunen en stimuleren van de (schoolse) ontwikkeling van het jonge kind is een verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten samen. Ieder doet dit vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Maar hoe werk je daarin samen? Hoe versterk je de ouderbetrokkenheid in jouw groep, in de wijk en in de stad waar jouw school staat?

Ouderbetrokkenheid versterken begint bij jezelf. Je moet daarvoor investeren in de relatie met ouders, en dat lukt het best als je openstaat voor een diversiteit aan opvoedstijlen, achtergronden en verwachtingen. Je kunt deze verschillen juist benutten door activiteiten aan te laten sluiten bij de praktische mogelijkheden van ouders. Ouders en leerkrachten die op de hoogte zijn van elkaars ideeën over de ontwikkeling van het kind, en informatie uitwisselen over de leefwereld thuis en op school, dragen samen bij aan het ondersteunen en stimuleren van de (schoolse) ontwikkeling van het jonge kind.

Thuisbetrokkenheid
Uit internationale meta-studies en reviews is de waarde van thuisbetrokkenheid bij het schoolsucces aangetoond (Bakker et al., 2013). Je hebt als leerkracht geen invloed op de thuissituatie van de leerling. Denk hierbij aan het opleidingsniveau van de ouders en de sociaaleconomische status van het gezin. Maar de meeste ouders, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond of etnische afkomst, ondersteunen hun kinderen in de (schoolse) ontwikkeling. Ouders zijn altijd betrokken, ook als ze niet in de school komen. De school verwacht van ouders dat zij hun kinderen ondersteuning bieden in de (schoolse) ontwikkeling. Op de scholen binnen Stichting PCBO te Rotterdam-Zuid is gebleken dat de kwaliteit van het onderwijsondersteunende gedrag van ouders versterkt kan worden. Onze medewerkers ouderbetrokkenheid spelen hierin een grote rol. Zij stimuleren, motiveren en inspireren door middel van passende activiteiten in de ouderkamer. De ouders kunnen hier ondersteuning krijgen hoe zij hun kind kunnen ondersteunen in de schoolse ontwikkeling. Door bijvoorbeeld ouders handvatten aan te bieden bij het leren lezen van hun kind in groep 3 zijn ouders beter in staat hun kind op een effectieve manier te ondersteunen. Maar ook door ouders uitleg te geven over de fases in de reken- en taalontwikkeling van hun kind en wat dit betekent voor hen als ouder in de ondersteuning thuis. Samen met leerkrachten kunnen medewerkers ouderbetrokkenheid inzichtelijk maken wat er van een kind gevraagd wordt in de klas door inloopochtenden te organiseren. Door armoede of problemen in het gezin en door gebrek aan vertrouwen in of kennis bij de ouders weten zij niet altijd hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen. De ouders willen wel, maar kennen bijvoorbeeld het schoolse systeem niet en weten daardoor niet wat er van hen verwacht wordt.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.