Bewustwording van emoties

pp.22-25_Whelan en Van der Aalsvoort_HJK maart 2018_DuimHoe ontdek je als kind je eigen emoties in het contact met anderen? Hoe word je je daarvan bewust? Op welk moment in je ontwikkeling ga je beseffen dat je gevoelens ervaart? Hoe leer je deze te duiden en naar je eigen hand te zetten? Wat doe je als een gevoel je overmant? Ontdek een serie kunstactiviteiten van kunstenaar Fiona Whelan om bij leerlingen van groep 3 en 4 bewust gevoelens op te roepen. Daarvoor maakt zij gebruik van inzichten uit de dans en beeldende kunst: ze laat kinderen bewegingspatronen uitvoeren en gebruikmaken van visuele informatie.

In dit artikel laten we aan de hand van de beschrijving van twee oefeningen zien hoe het lichaam gevoelens ervaart in de ruimte. De oefeningen lokken een geïntensiveerde ervaring van ‘in de wereld zijn’ uit. Daardoor kunnen de leerlingen ervaren dat ze gevoelens hebben en dat ze die met elkaar kunnen delen. Voorbeelden van hoe cognitieve wetenschappers over embodiment denken, zorgden tijdens deze activiteiten voor een bredere context. Zie ook het eerder verschenen artikel ‘Embodiment: omgaan met materiaal’ van Whelan en van der Aalsvoort (2017).

Oefening 1 – Tastzin
Mensen vergaren kennis over zichzelf door het aanraken van een ander. Via tastzin slaan ze informatie op en leren hiervan, omdat ze de nieuwe informatie vergelijken met de informatie die ze al hadden. Zo leren ze de bedoeling van een actie of niet-talige communicatie van een ander te begrijpen. Hoe mensen reageren, is afhankelijk van de sociale en ruimtelijke omstandigheden waarin het aanraken plaatsvindt. Als je met ogen dicht stevig een fles vasthoudt, neem je de fles toch als een compleet voorwerp waar, hoewel je met je tastzin slechts gedeeltelijk contact maakt met de fles (je raakt de fles bijvoorbeeld alleen met de handpalm en delen van de vingers aan). De psychologen Bower en Gallagher ontlenen dit voorbeeld aan de filosoof Alva Noë (Bower & Gallagher, 2013; Noë, 2001). Zij benadrukken dat deze waarneming een proces is dat stoelt op je eigen vermogen om in een omgeving op een zinvolle manier te handelen. Hoewel je niet de hele fles voelt, ervaar je virtueel de aanwezigheid van een hele fles.

Uitvoering oefening 1
Bij de eerste oefening volgt een groep leerlingen lopend een patroon dat met tape op de vloer is aangegeven. Het patroon bestaat uit vierkanten en rechthoeken. Ze passeren daarbij drie andere leerlingen die geblinddoekt iets verder weg op een eigen plek op de vloer staan. Er is één leerling die hen aanwijzingen geeft door vier verschillende ritmische signalen op een xylofoon te spelen. Eén ritme staat voor lopen, een tweede ritme geeft aan dat ze moeten stilstaan in het volgende vierkant, een derde ritme vertelt dat ze de hand moeten pakken van de geblinddoekte leerling links van hen, een vierde ritme zegt dat ze die hand weer los moeten laten. De leerling die de xylofoon bespeelt, leert gaandeweg hoe de reeksen die ze speelt de bewegingen van de klasgenoten beïnvloeden. Als de leerlingen het einde van het patroon bereiken, beginnen ze weer opnieuw zodra het ritme voor ‘lopen’ wordt gespeeld. De leerlingen hebben de keus om bij het signaal voor ‘hand vasthouden’ de hand van de leerling die links van hen staat niet vast te pakken. De leerlingen die stilstaan op de stippen kunnen alleen voelen wie er naast hen staat, ze zien niets. De tijdspanne waarin zich dit afspeelt, hangt af van het tempo waarin de xylofoon spelende leerling de ritmes afwisselt.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.