Aansluiten bij doen-alsof spel

pp.04-07_Van der Zalm ea_HJK maart 2018_SupermarktDoen-alsof spel is een rijke context voor de brede ontwikkeling van kinderen. Ze doen spelenderwijs ervaringen op verschillende gebieden op: sociaal-emotioneel, talig en cultureel. Maar rijk spel ontstaat niet vanzelf: de rol van de professional is doorslaggevend. Hoe kun je aansluiten bij het spel van kinderen, maar ook de spelkwaliteit verhogen en talige ervaringen stimuleren?

Bij jonge kinderen is de taalontwikkeling volop aan de gang. Ze verwerven taal spontaan en ongemerkt (impliciet) in dagelijkse interactie, en op school komt daar nog expliciet taalonderwijs bij. Doorgaans zijn professionals goed geschoold in expliciet taalonderwijs: ze voeren geregeld woordenschatactiviteiten of taalspelletjes uit met peuters en kleuters. Maar in hoeverre is er in de overige activiteiten voldoende gelegenheid voor die spontane, impliciete vorm van taalverwerving? Professionals hebben behoefte aan houvast om die impliciete kant beter op een betekenisvolle manier te benutten. Spelen in hoeken en andere spelplekken biedt rijke kansen. Vooral in rollenspelhoeken, zoals de huishoek of een thematische hoek (supermarkt, boerderij, zwembad), spelen kinderen met elkaar de werkelijkheid na op hun eigen manier. De professional kan door mee te spelen in hun doen-alsof spel tegelijk de kwaliteit van spel en van taal verhogen (Leseman & Veen, 2016). Maar hoe speel je mee zonder het spel over te nemen?

Tien kernelementen
In het project Taal-in-spel, gefinancierd door Regieorgaan-SIA, hebben we samen met pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten ontwerponderzoek gedaan (zie ook Damhuis, Zalm, & Boland, 2016). We hebben in verschillende rondes interventies voor de begeleiding van rollenspel ontworpen en beproefd. Samen zijn we gekomen tot tien kernelementen (zie het kader ‘Kernelementen’ voor een uitwerking hiervan) waarmee je als professional het spel kunt versterken en kinderen kunt uitdagen tot meer taalproductie en hogere taaldenkniveaus. Deze kernelementen zijn gekoppeld aan de drie V’s: Verkennen, Verbinden en Verrijken (De Haan, 2012).
• Verkennen is kijken en luisteren naar wat de kinderen doen en zeggen. Je verkent waarmee en wat de kinderen spelen. Waar ligt hun betrokkenheid? Wat vinden ze interessant?
• Verbinden houdt in dat je aansluit bij het spel en de beleving van de kinderen, zonder daar iets aan te willen veranderen. Je stapt in hun doen-alsof wereld en neemt een passende rol aan. Je voegt je in hun spel: ‘Mmm, wat ruikt het eten lekker.’ Dit is een open bewering die interesse toont in wat het kind doet en kansen biedt voor interactie. En je kijkt of je kinderen aan elkaar kunt verbinden, zodat er ook onderlinge interactie kan ontstaan.
• Verrijken betekent dat je het spel verdiept of iets nieuws toevoegt, om de betrokkenheid te verhogen. Je maakt het spel rijker en uitdagender voor de kinderen. ‘Oei, het pannetje wordt erg warm’, terwijl je snel je handen wegtrekt bij het pannetje. Je verrijkt spel en taal als dat nodig is, op momenten dat de betrokkenheid van kinderen afneemt, of omdat zich heel natuurlijk kansen aandienen om het spel te verrijken. Vaak nemen kinderen zelf al initiatief: gebruik dat, ga daarin mee. Als dat niet gebeurt, dan kun je zelf iets inbrengen en observeren of de kinderen dat interessant vinden.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.