Zoek het maar uit!

p.00_BoekIndruk_HJK oktober 2017_Zoek het maar uitHet Expertisecentrum Nederlands met een publicatie over wetenschap en technologie? Jazeker, en bedenk maar eens hoeveel stimulans je het taalonderwijs kunt geven in de unieke, rijke context van bovengenoemd vakgebied. Niet zo’n hele vreemde combinatie dus!

De natuurlijke nieuwsgierigheid, dat elk jong kind nu eenmaal bezit, staat hierin centraal. Uit deze nieuwsgierigheid ontstaan vragen, die vervolgens weer onderzocht kunnen worden. Maar hoe pak je dit aan? De auteurs lichten de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren toe en besteden aandacht aan de zeven stappen die elke cyclus heeft. Uiteraard worden hierbij diverse gesprekstechnieken belicht, zoals het stellen van de juiste vragen (hoe en welke?) en het leiden van een gesprek (hoe houd je de lijn in een gesprek met jonge kinderen vast?).

De rol van de leerkracht wordt steeds uitvoerig besproken en dat maakt deze publicatie tot een bruikbaar instrument voor in de praktijk. In het laatste hoofdstuk worden tips en ideeën besproken over hoe je dit alles kunt inpassen in het rooster. Dan wordt duidelijk dat in veel voorkomende thema’s wetenschap en technologie al voor het oprapen ligt.

Titelinformatie
Zoek het maar uit!
Marian Bruggink & Heleen Strating
Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands (2016)
ISBN: 9789077529447
Prijs: € 12,50