Van kerndoel tot kleuterlijn

p.27_BoekIndruk_HJK maart 2018_Van kerndoel tot kleuterlijnDe kern- en tussendoelen zijn richtinggevend voor de inhoud van het onderwijsaanbod in de onderbouw van de basisschool. Deze doelen kunnen echter niet los gezien worden van de vraag wat jonge kinderen nodig hebben om zich bepaalde betekenissen eigen te maken. In deel 1 wordt dit, aan de hand van de uitgangspunten van het handelingsgericht werken, besproken.

De mogelijkheden en hindernissen komen hier aan bod en de auteur richt zich daarbij volledig op de kleuter en zijn karakteristieke eigenschappen. In deel 2 worden de kleuterlijnen taal en rekenen uitgeschreven. Verdeeld over vier periodes per schooljaar worden kleine aanboddoelen aangereikt die alledaagse, aanwijsbare en positief geformuleerde leerervaringen omschrijven voor drie leeftijdsfasen (4.0-4.6 jaar, 4.7-5.3 jaar, 5.4-6.0 jaar). In deel 3 worden deze kleuterlijnen naar de praktijk vertaald aan de hand van een verhaalontwerp, zodat inzichtelijk wordt hoe aan elk verhaal zinvolle activiteiten gekoppeld kunnen worden, gericht op onderwijsbehoeften van jonge kinderen.

Je moet er even voor gaan zitten om te begrijpen hoe dit boek gelezen en gebruikt moet worden. De kans bestaat dat je denkt te verdrinken in de weergegeven schema’s, kleuterlijnen en verwijzingen naar diverse theorieën en visies. Blijf echter watertrappelen, want heb je het eenmaal door, dan is dit een waardevol praktijkboek voor leerkrachten die hun onderwijs doordacht willen vormgeven en daarbij geen gebruik willen maken van methodes.

Titelinformatie
Van kerndoel tot kleuterlijn
Caroline Eggermont
Amsterdam: SWP (2015)
ISBN: 9789088505706
Prijs: € 19,90