Talentgerichte ontwikkeling

p.27_BoekIndruk_HJK november 2017_Talentgerichte ontwikkelingBinnen de onderwijspraktijk denken we vaak in termen van gemiddelden. Toch weet ook elke professional dat we ons niet kunnen richten op het gemiddelde kind, maar uit moeten gaan van het individuele leerproces.

De ontwikkeling van een kind kan gezien worden als een dynamisch systeem. Het is een netwerk van componenten die elkaar beïnvloeden en van waaruit, door middel van interacties, talent tot bloei kan komen. Dit boek richt zich op de dynamische interactie tussen de leerkracht, leerling en de taak, ook wel de ‘talentdriehoek’ genoemd. De elementen van deze driehoek worden elk uitvoerig in aparte hoofdstukken besproken.

Het laatste hoofdstuk bespreekt hoe je de interacties binnen de talentdriehoek kunt observeren om zo inzicht te krijgen in de acties en reacties die plaatsvinden in een activiteit. Aan het begin van elk hoofdstuk staat een aantal stellingen ter discussie, waar vervolgens aan het einde nog eens op teruggeblikt wordt. In de tekst wordt meerdere malen verwezen naar inspirerend filmmateriaal op de site van TalentenKracht en ook de uitgeverij biedt extra studiemateriaal via de website. Dit boek mag gezien worden als een theoretisch boek, maar ‘niets is zo praktisch als een goede theorie’, aldus de auteurs.

Titelinformatie
Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool
Herman Veenker, Henderien Steenbeek, Marijn van Dijk en Paul van Geert
Bussum: Coutinho (2016)
ISBN: 9789046905494
Prijs: € 26,00