Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw

p.27_BoekIndruk_HJK januari 2018_Stimulerende lees en schrijfactiviteiten in de onderbouwIn vergelijking met de voorlaatste druk (2007) is er aan de inhoud niets veranderd, maar die uitgave is inmiddels wel van tien jaar geleden. Hoog tijd dus om dit boek, dat nog steeds actueel is, weer eens onder de aandacht te brengen.

Het Expertisecentrum Nederlands heeft zes prototypen ontwikkeld vanuit een bepaalde visie op geletterdheid. Twee daarvan worden in deze publicatie belicht, te weten: ‘Creëren van interactieve leessituaties’ en ‘Ontlokken van (nieuw) schrijfgedrag’. Er is aandacht voor de achtergrond en verantwoording, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Hieruit worden vervolgens stimulerende lees- en schrijfactiviteiten geformuleerd. Deze activiteiten zijn uitgeschreven in de vorm van een lesvoorbereiding. Zo weet de leerkracht onder andere welk doel centraal staat, welke materialen er nodig zijn en hoe er gedifferentieerd kan worden.

Elke activiteit wordt afgesloten met praktijkvoorbeelden en aansluitend een reflectie daarop. In het laatste deel van het boek wordt besproken hoe deze vorm van interactief taalonderwijs geïmplementeerd kan worden in de dagelijkse uitvoering. Deze publicatie is niet bedoeld om kinderen vroegtijdig te leren lezen of schrijven. Het doel van de auteurs is om hen bewust in contact te brengen met de geschreven taal die zij in hun directe omgeving tegenkomen.

Titelinformatie
Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw
Margareth van Kleef en Marieke Tomesen
Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands (2016)
ISBN: 9789077529058
Prijs: € 24,95