Snap jij die ouders?

p.00_BoekIndruk_HJK juni 2017_Snap jij die oudersDe auteurs ontlenen de boektitel aan een uitdrukking van hulpverleners. Deze drukt handelingsverlegenheid uit (p. 11). In het eerste deel over ouderschap wordt geschreven over ‘de geboorte van een ouder’.

Een leerkracht doet er goed aan zich te realiseren dat vooral ouders met hun eerste kind alles voor het eerst doen (p. 25). Deze nieuwe identiteit zorgt voor een intense interne dialoog bij ouders (p. 49). Een leerkracht dient rekening te houden met een veelheid aan ouderlijke omstandigheden, zoals geloof, familie, een-ouderschap en subcultuur. (pp. 64-65). Deel twee gaat over oudergerichtheid als basishouding en deel drie over professionele ouderondersteuning.

De auteurs benadrukken dat leerkrachten zich in ouders dienen te verplaatsen. Het gaat daarbij soms om het ondersteunen van ‘de ouderlijke binnenwereld’ (p. 106). Je kan daarbij begrip tonen zonder dat je het met ouders eens bent. In deel vier gaat het onder andere over ouders en school (p. 142). Helaas ontbreekt hier informatie over oudergesprekken. Wel is er aandacht voor de differentiatie onder ouders. In het laatste deel worden suggesties gedaan om te oefenen met de informatie uit dit boek.

Titelinformatie
Snap jij die ouders?
Peter Remmerswaal en Ad de Gouw
Amsterdam: SWP (2017)
ISBN: 9789088507205
Prijs: € 29,00