Ontmoeten is simpel … maar niet altijd gemakkelijk

Cover Boek Naomi.inddDe kinderopvang en basisschool is een plek waar ouders, kinderen en begeleiders met diverse achtergronden elkaar treffen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat mensen die op dezelfde plek zijn elkaar ook werkelijk ontmoeten. Zoals overal waar mensen samenkomen, zijn er onderlinge verschillen en soms ook maatschappelijke ongelijkheid.

Dat maakt het weleens moeilijk om tot wederzijdse verbondenheid te komen. Dit boek, wat tevens gezien zou kunnen worden als een onderzoeksverslag, laat zien dat het ook anders kan zijn wanneer er een goed beleid op wordt gezet. De auteurs zijn van mening dat voorzieningen voor jonge kinderen op allerlei manieren kunnen bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving, waar plaats en oog is voor de diversiteit die onze maatschappij nu eenmaal rijk is en waar momenten van sociale steun en cohesie voelbaar aanwezig zijn.

Waar het kleine, dagelijkse, het pedagogisch handelen verbonden wordt met het grote, wat veraf is, het sociale, het maatschappelijke, zoals Michel Vandenbroeck dat mooi beschrijft in zijn voorwoord. Een prachtig en functioneel handboek, voorzien van theorie, onderzoeksgegevens en tips voor de praktijk, voor organisaties waar men overtuigd is van het gegeven dat in de ontmoeting met een ander er ook steeds een stukje van jezelf ontdekt wordt! Op de website vind je daarnaast nog vele materialen om zelf mee aan de slag te gaan.

Titelinformatie
Ontmoeten is simpel … maar niet altijd gemakkelijk
Naomi Geens, Inne Hemeryck en Liesbeth Lambert
Amsterdam: SWP (2017)
ISBN: 9789088507861
Prijs: € 27,90