Leren in beweging

p.32_BoekIndruk_HJK december 2017_Leren in bewegingHet is alom bekend dat jonge kinderen een sterke bewegingsdrang hebben. Dat je vervolgens aan die bewegingen ook cognitieve doelen kunt koppelen, is wellicht nog niet bij iedereen doorgedrongen. Met deze benadering ontwikkelt een kind zich dus tegelijkertijd op zowel cognitief als motorisch gebied.

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen aandachtiger en meer betrokken zijn bij de taak wanneer bewegingsintegratie wordt toegepast. In dit boek staan de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, wetenschappen en techniek, mens en maatschappij en muzische vorming centraal. Deze worden onderverdeeld in domeinen waaraan diverse activiteiten gekoppeld zijn.

De oefeningen hebben een verschillende moeilijkheidsgraad en intensiteit, zodat met alle kinderen rekening gehouden kan worden. Deze publicatie moet gezien worden als een ideeënbundel, waarbij er heel wat mogelijkheden zijn voor eigen interpretatie en invulling.

Titelinformatie
Leren in beweging
Marie Vandebroek, Dorien Wassink en Cindy Rutten
Leuven, BE: Acco (2016)
ISBN: 9789462924826
Prijs: € 29,50