Kinderen op de eerste plaats

p.27_BoekIndruk_HJK maart 2018_Kinderen op de eerste plaatsKinderen in een scheidingssituatie zijn vaak bang om het conflict tussen ouders aan te wakkeren of hun ouders nog meer te belasten en dus vertellen ze maar niets over hun eigen gevoelens. Ouders kunnen zo opgaan in hun geruzie en/of diepgaand schuldgevoel dat het hen verhindert het verdriet en de zorgen van hun eigen kinderen te herkennen.

Een scheiding heeft allerlei gevolgen voor het gezin en kinderen houden zich daarmee bezig, hoe jong ze ook zijn. Wat te denken van bijvoorbeeld het loyaliteitsconflict dat ze kunnen gaan ervaren, met name wanneer er een conflictsituatie ontstaat tussen ouders. De auteur gaat dieper in op de gedachten en gevoelens die kinderen kunnen ondervinden in het geval van een scheiding. Daarbij maakt ze onderscheid tussen jonge en oudere kinderen. Ze bespreekt het belang van conflictbeheersing tussen ouders en de mogelijke gevolgen van een scheiding op lange termijn. Er worden adviezen gegeven over hoe ouders hun kinderen kunnen vertellen dat ze uit elkaar gaan.

Dit boek is geschreven voor ouders, maar in de praktijk krijgen onderwijsprofessionals hier ook regelmatig mee te maken. Deze publicatie zou een handreiking kunnen zijn om in gesprek te gaan met scheidende ouders die even zo met hun eigen sores zitten dat de kinderen over het hoofd gezien worden. JoAnne Pedro-Carroll is oprichter van het Children of Divorce Intervention Program (COPID) en een internationale autoriteit op het gebied van kinderen en scheiding.

Titelinformatie
Kinderen op de eerste plaats
JoAnne Pedro-Carroll
Amsterdam: Nieuwezijds (2017)
ISBN: 9789057124754
Prijs: € 24,95