Jaarfeesten

p.32_BoekIndruk_HJK april 2018_JaarfeestenWanneer je met jonge kinderen werkt, ga je niet zomaar voorbij aan de seizoenen. Vaak beleef je deze direct aan den lijve door buiten letterlijk stil te staan bij de natuurverschijnselen die zich elk seizoen weer openbaren. Met veel verwondering kunnen kinderen opgaan in het bestuderen van paddenstoelen in de herfst of het aanschouwen van de eerste bloemen in de lente.

Het maakt ze bewust van onze verbinding met de aarde en haar verschillende ritmes. Vanuit deze natuurbeleving zijn de jaarfeesten ontstaan; een offer- of herdenkingsfeest voor elk seizoen. Van oudsher was dit een gemeenschappelijk gebeuren met een opgelegd en vaak religieus karakter. De vraag is of dit nog wel in onze tijd past. De auteur geeft aan dat onze huidige maatschappij wellicht vraagt om een bewuste persoonlijke beleving van verbinding zoeken met het ritme van de natuur.

Vervolgens wordt er per maand (te beginnen bij september) beschreven welk feest er gevierd wordt en de oorsprong daarvan. Ook wordt er een mogelijke beleving beschreven die je daaraan zou kunnen verbinden. Het vieren van jaarfeesten is nog altijd een centraal element binnen het vrije school-onderwijs, maar ook als je daarin niet werkzaam bent, is dit boekje toch eens waardevol om door te nemen. Wie de verwondering en beleving van kinderen rondom de seizoenen wil begrijpen, moet die immers zelf ook ervaren.

Titelinformatie
Jaarfeesten
Fred Tak
Zeist: Christofoor (2017)
ISBN: 9789060388297
Prijs: € 12,50