Integrale kindcentra

p.27_BoekIndruk_HJK mei 2018_Integrale kindcentraEen integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. In dit leer- en ontwikkelcentrum heeft men de integrale, doorlopende ontwikkellijn van kinderen in het vizier en valt het onderscheid tussen opvang en onderwijs vrijwel volledig weg.

Het doel daarbij is om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle kinderen en soms zelfs voor hun ouders. De auteurs bekijken het IKC vanuit verschillende perspectieven waardoor er een compleet beeld ontstaat van wat het vraagt en brengt voor kinderen, ouders, medewerkers en hun organisatie en de maatschappelijke positionering. Er wordt ingegaan op hoe een IKC als organisatie kan worden ingericht en welke implementatiestratgieëen er gehanteerd zouden kunnen worden.

Diverse praktijkvoorbeelden worden beschreven en een mogelijk functiebouwwerk wordt uitgewerkt. Je zou kunnen denken dat deze uitgave vooral bedoeld is voor schoolleiders en bestuurders en wellicht is dat ook zo. Echter, in een organisatie die bottum-up werkt (en dat lijkt mij een vereiste wanneer men dit fenomeen wil laten slagen), is het raadzaam dat alle betrokkenen weten wat de kansen en drempels zijn van een IKC. Dit boek kan daar zeker aan bijdragen.

Titelinformatie
Integrale kindcentra
Hans Schwartz, Marijke Bertu en Marjan van der Maas
Huizen: Pica (2018)
ISBN: 9789492525291
Prijs: € 25,00