Het meertalige kind

p.27_BoekIndruk_HJK januari 2018_Het meertalige kindWanneer kinderen meertalig opgroeien doordat de ouder een andere taal dan de schooltaal spreekt, wordt daar niet altijd de meerwaarde van ingezien. In de voorschoolse voorzieningen en de schoolomgeving leeft, ten onrechte, nog weleens de gedachte dat meertaligheid samenhangt met taalproblematiek.

Onderwijsprofessionals richten in dit geval nog te vaak hun aandacht op het lage taalvaardigheidsniveau in de Nederlandse taal, terwijl er niet altijd sprake is van een achterstand, maar van een andere taalontwikkelingsfase. Het idee dat kinderen thuis maar beter Nederlands kunnen praten om zo de Nederlandse taal goed te leren, ook als één of beide ouders anderstalig is/zijn, wordt in dit boek volledig onderuitgehaald.

De auteur bespreekt verschillende misverstanden rondom meertaligheid en verwijst daarbij veelvuldig naar diverse wetenschappelijke onderzoeken. Een breed onderlegde publicatie waarin getracht wordt meertaligheid van macro- tot microniveau te doorgronden.

Titelinformatie
Het meertalige kind
Marinella Orioni
Amsterdam: Van Gennep (2017)
ISBN: 9789461644138
Prijs: € 19,90