Het hoogsensitieve kind met een sterke wil

p.32_BoekIndruk_HJK april 2018_Het hooggevoelige kind met een sterke wilHet komt vast bekend voor … het voorbeeldige kind in de klas waarvan ouders in het tienminutengesprek aangeven dat hij of zij thuis toch echt weleens anders is en er soms geen land mee te bezeilen is. De auteur bevond zich als moeder in een dergelijke situatie. Ze wist toen al dat haar zoon hooggevoelig was én een sterke wil had (strong willed).

Ouders van hooggevoelige en tegelijk strong willed kinderen kunnen zo nu en dan werkelijk met de handen in het haar zitten. Deze kinderen hebben de neiging om prikkels op te zoeken waar ze tegelijkertijd overprikkeld van raken. De ontlading vindt dan vaak thuis, na schooltijd, plaats. In dit boek wordt, aan de hand van het model van de innerlijke familie, verklaard waarom dit gedrag vraagt om een specifieke benadering binnen de opvoeding. De innerlijke familie (een innerlijk jongetje en meisje en een innerlijke man en vrouw) staat voor verschillende karaktereigenschappen die we allemaal bezitten.

Het zou ouders inzicht kunnen geven in wat er aan de hand is en hun eigen rol hierin wordt daarbij zeker niet naar de achtergrond geschoven. Het boek gaat in op wat mogelijke triggers zijn voor deze kinderen en hoe je spanningen af kunt laten nemen. Voor de professional die machteloze ouders verder wil helpen in hun zoektocht naar hoe om te gaan met hun hoogsensitieve, strong willed kind.

Titelinformatie
Het hooggevoelige kind met een sterke wil
Janneke van Olphen
Bennekom: Scrivo Media (2017)
ISBN: 9789491687440
Prijs: € 19,95