Cyclisch onderwijs ontwerpen

p.27_BoekIndruk_HJK januari 2018_Cyclisch onderwijs ontwerpenHet opbrengstgericht werken (OGW) staat centraal in dit boek. Deze systematische manier van doelgericht werken aan het leren en de ontwikkeling van kinderen komt in de praktijk vaak neer op het streven naar hogere scores op taal- en rekentoetsen.

En dat is iets waar de auteurs toch anders over denken. Volgens hen kan het principe van OGW zich richten op de brede ontwikkeling van kinderen en niet alleen op de cognitieve ontwikkeling. Er wordt met regelmaat verwezen naar de 21st century skills, waar uiteraard verschillende vaardigheden en attitudes in terugkomen. De vijf stappen van de cyclus van opbrengstgericht werken worden elk in een apart hoofdstuk uitgeschreven (doelen stellen, leeractiviteiten ontwerpen, leeractiviteiten organiseren, leeractiviteiten begeleiden en evalueren).

Met name in het hoofdstuk ‘leeractiviteiten ontwerpen’ wordt duidelijk dat het OGW inderdaad wat breder getrokken kan worden dan taal en rekenen. Regelmatig worden er doorkijkjes gegeven naar de praktijk en het is zeker de moeite om de kaders ‘ter overdenking’ door te nemen. Hierin worden vragen gesteld waardoor je uitgenodigd wordt om eens kritisch naar jezelf en de onderwijsomgeving te kijken. Op de site van de uitgever is aanvullend materiaal te vinden.

Titelinformatie
Cyclisch onderwijs ontwerpen
Anouke Bakx, Anje Ros en Erik Bolhuis
Bussum: Coutinho (2017)
ISBN: 9789046905791
Prijs: € 26,00