Bijdehante baby’s en pittige peuters

p.27_BoekIndruk_HJK mei 2018_Bijdehante babys en peuters 2Het is nog steeds niet wetenschappelijk vastgesteld wat je precies zou moeten zien bij een baby of een peuter die mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Toch is de auteur van mening dat diverse signalen wel degelijk kunnen wijzen op een voorsprong. In het theoretische deel van deze publicatie wordt dit breed uiteengezet.

Zo wordt de theorie van hoogbegaafdheid nog eens toegelicht en wordt de vraag beantwoord waarom een vroegsignalering zo van belang is. Duidelijk wordt hoe voorzichtig je moet zijn met het interpreteren van gedrag van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoe dit ook fout kan gaan, omdat we ons namelijk vaak baseren op het gemiddelde kind. Goed observeren en je bewust zijn van signalen is dan ook het devies. Het tweede deel gaat in op de praktijk van het signaleren en het begeleiden van baby’s en peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Er is een stappenplan opgenomen waarmee de professional handreikingen krijgt om jonge kinderen duidelijk in beeld te krijgen en te blijven volgen. Hierin wordt steeds verwezen naar zeer praktische bijlagen.

Tevens wordt er aandacht besteed aan hoe een rijke leeromgeving gecreëerd kan worden, hoe we kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong moeten benaderen en welke uitdagingen zij tegen kunnen komen op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Je zou mogelijk wat sceptisch kunnen zijn over dit boek, want het doet de vraag rijzen of we zo vroeg al moeten beginnen met het kijken naar kinderen door een vergrootglas. Hoe dan ook … deze uitgave brengt je zeker tot een aantal waardevolle inzichten en misschien zelfs wel tot een wijziging daarvan.

Titelinformatie
Bijdehante baby’s en pittige peuters
Lilian van der Poel-de Schipper
Nieuwolda: Leuker.nu (2017)
ISBN: 9789462543867
Prijs: € 32,50