Autisme en zintuiglijke problemen

p.27_BoekIndruk_HJK februari 2018_Autisme en zintuiglijke problemenHet ervaren van zintuiglijke problemen is een officieel diagnostisch kenmerk geworden voor kinderen en volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS) sinds het in 2013 is toegevoegd als een subcriterium in de DSM-5. Het proces van een zintuiglijke prikkel naar een betekenisvolle waarneming wordt in dit boek uitvoerig besproken en daarbij wordt duidelijk gemaakt dat voor kinderen met een ASS dit geen vanzelfsprekend proces is.

De verschillende zintuigen en de daaraan gekoppelde informatieverwerkingsproblematiek worden uitgebreid behandeld. De auteurs dagen je uit om eens met volle aandacht aanwezig te zijn in het nu en te proberen om alle prikkels in kaart te brengen en je daarbij te richten op drie bronnen: de omgeving, het materiaal en de interactie. Hoewel deze uitgave niet specifiek geschreven is voor onderwijsprofessionals en de schoolse omgeving zou je dit zeker eens moeten doen in de leeromgeving.

Vaak zijn we ons niet bewust van alle prikkels, maar zijn ze er in overvloed. In het kader van passend onderwijs lijkt het me niet verkeerd om hier eens bij stil te staan en in die zin draagt dit boek dan ook bij aan bewustwording! In de bijlage zijn diverse observatie- en vragenlijsten rondom de prikkelverwerking toegevoegd.

Titelinformatie
Autisme en zintuiglijke problemen
Ina van Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck en Miriam Hufen
Amsterdam: Boom (2017)
ISBN: 9789024406715
Prijs: € 34,95